Serveis

"Som una empresa que es dedica a ajudar a les altres empreses"

Josep Maria Puigdollers
Co-fundador i director tècnic de Dynamica

Principalment Dynamica ofereix als seus clients una aplicació informàtica que els permet millorar el control sobre la gestió i la producció de la seva empresa. És a dir, els oferim la manera d'estalviar i optimitzar recursos i, en definitiva, de ser més competitius. I ho fem de manera professional, sense experiments ni riscos, amb un procés d'instal·lació breu i eficaç. I per a empreses petites i mitjanes, siguin del sector que siguin.


Les estadístiques demostren que el 72% de les empreses que contracten un software de gestió no estan del tot satisfetes amb la instal·lació. Volem col·laborar a reduir aquesta dada i per això prioritzem tots els aspectes relacionats amb l'atenció a l'usuari.

Però com ho fem? Quins serveis prestem? Quina és la nostra metodologia de treball?

Això és el que passa quan una empresa contracta els nostres serveis:

1. INTRODUCCIÓ: Seleccionem als usuaris clau de l'empresa (acostumen a ser els caps dels departaments que treballaran amb Dynamics NAV). Els expliquem el potencial de l’eina i recollim totes les necessitats específiques.

2. CONSULTORIA: Analitzem tota la informació recollida i elaborem un document anomenat DRP (Document de Requeriments del Projecte). Aquest document defineix objectius, equip de treball i abast del projecte. Es realitza a partir d'unes sessions de treball i és validat pel client.

3. PERSONALITZACIÓ: Comença la programació, configuració i implementació de l’ERP Dynamics NAV (Navision) que ha de respondre a totes les necessitats del client. Es fa una migració prèvia de dades de prova.

4. FORMACIÓ: S'explica el funcionament del nou sistema de gestió a tots els usuaris finals. Es realitzen totes les proves possibles i es resolen tots els dubtes.

5. ARRENCADA: Un cop es tenen totes les garanties d'èxit es procedeix a la migració de totes les dades. L'arrencada del sistema i s'ofereix tot el suport i atenció al client “in situ” fins que Dynamics NAV funciona sense cap incidència.